Job Descriptions

Cum iti solutionezi conflictele de munca pe cale juridica

Conflictele de munca pot aparea in orice moment, iar atunci cand te gasesti in asa situatie, trebuie sa cunosti cum sa te aperi. Adresarea la un avocat specializat în litigii de munca este intotdeauna o solutie eficienta, pentru ca iti salveaza timp si iti garanteaza o abordare practica.

Specialistii din cadrul Hammond-Partnership sunt pregatiti sa va ofere asistenta si in cele mai complexe cazuri, experienta de zeci de ani si mii de clienti satisfacuti fiind dovada profesionalismului acestora.

Conform legislatiei Romaniei, in functie de ce tip de drept s-a incalcat, un drept deja nascut sau un interes, conflictele de munca pot fi:

  • conflicte de drepturi (individuale sau colective) care vizeaza incalcarea unui drept deja nascut (existent), al uneia sau al ambelor parti;
  • conflicte de interese care vizeaza aparitia unui diferend cu prilejul negocierii colective si care, de aceasta data, se refera exclusiv la interese, neputand exista in faza de negociere colectiva drepturi deja constituite (in legatura cu obiectul negocierii).

Daca dezacordul nu se solutioneaza, trebuie sa stiti ca institutia competenta de a face cunostinta cu problema in prima instanta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul. Iar sesizarea instantei de judecata se face printr-o cerere scrisa.

Cererea pe care o depuneti in instanta contine, in mod obligatoriu, urmatoarele:

  • numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor, iar pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor, codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala ale reclamantului, precum si ale paratului, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant;
  • numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul sau profesional;
  • obiectul cererii si valoarea acestuia (daca este evaluabil in bani) si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea valorii respective;
  • precizarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
  • indicarea probelor pentru fiecare capat de cerere;
  • semnatura reclamantului sau a reprezentantului acestuia (mandatar sau avocat), iar daca reclamantul este persoana juridica, semnatura reprezentantului legal si stampila.

Termenii depunerii unei sesizari

De asemenea, in functie de motivul depunerii reclamatiei, exista si termene diferite in care poate fi depusa cererea. Astfel, daca vorbim de situatia in care se cere plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator, durata termenul de sesizare a instantei judecatoresti este de 3 ani de la aparitia conflictului.

Perioada de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca; De asemenea, 30 de zile calendaristice vor sta la dispozitia dumneavoastra in cazul in care a fost comunicata o decizie de sanctionare disciplinara;

Perioada de judecata

Conform Codului Muncii, termenul de judecata nu poate sa dureze mai mult de 15 zile. Cu toate acestea, se intampla adeseori ca termenii se depasesc in instantele de judecata. Daca aveti un specialist competent, aceasta problema poate fi usor solutionata.

Hotararea instantei se motiveaza si se comunica ambelor parti in termen de cel mult 30 de zile. Aceasta hotarare poate fi atacata numai cu apel la o instanta ierarhic superioara. Termenul de formulare a apelului este de 10 zile de la data comunicarii hotararii.

Astfel, decizia finala luata de o instanta superioara, Curtea de Apel, nu mai poate fi atacata cu recurs, ci doar cu contestatie in anulare sau cerere de revizuire, daca exista unul sau mai multe dintre motivele prevazute limitativ de Codul de procedura civila.

Solutionarea conflictelor de munca, atat intre angajati, cat si intre angajator si angajat reprezinta un proces anevoios in cazul in care medierea sau rezolvarea amiabila a conflictului nu a fost posibila. Prin cunoasterea legislatiei si alegerea unui avocat specializat si competent este cheia ce iti poate demonstra dreptatea.

No Comments

Leave a Reply